Chào mừng đến với Hệ thống Quản lý công văn của Trường Đại học Cần Thơ.

Mời các bạn đăng nhập vào hệ thống (bấm nút Đăng nhập ở gốc trên - bên phải màn hình) để sử dụng hệ thống.

Mọi ý kiến đóng góp về chức năng của phần mềm, xin gởi mail về Trung Tâm Điện Tử & Tin Học của Trường Đại học Cần Thơ theo địa chỉ eic@cit.ctu.edu.vn.


Hướng dẫn sử dụng:

Cán bộ đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản riêng của mình (Tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý đào tạo)

  1. Giới thiệu hệ thống quản lý công văn

  2. Người dùng quản lý công văn

  3. Người dùng quản trị hộp thư đơn vị

  4. Người dùng quản trị hệ thống

Quy trình nhận công văn đến từ ngoài hệ thống

Quy trình nhận công văn đến từ hệ thống

Quy trình phát hành công văn